Ejendomssalg

Skov- og natur ejendommen Brunlynget hvorfra også Brunlynget Bogforlag drives er til salg uden dyr og maskiner.   


  Køb din egen skovejendom, hvor du efter en hård arbejdsdag kan sidde og se på de på alle dyrene i skoven, nyde den velsignede ro, og samtidig se din skovinvestering vokse dag for dag, vidende, at din familie, i kraft af skoven har gjort jeres klimaregnskab neutralt.


    Der er tale om en naturskøn ejendom som er nabo til den fredede Skærum Ådal og beliggende på en bakke i et smukt kuperet område af den nordlige del af Jyske Ås - 38 meter over havets overflade.


    Til ejendommen hører 10,7 ha. Her får den klimabeviste køber bl.a. 6,7 ha egeskov der ifølge naturstyrelsen opsuger ca. 47 tons CO2- hvilket svarer til 7 til 8 gns. danskeres årlige udledning.


    Resten af arealet ved ejendommen, 2,44 ha er lagt ud som tilskudsberettigede miljøvenlige græsarealer. Denne indtægt kan ændres til økologisk skovlandbrug til grise og andre husdyr, jagtleje eller indtægt fra skoven ved udtynding, eller du kan lade skoven være urørt med senere tilskud herfor.


  På ejendommens arealer, der omkranses af en å og en bæk mod vest og syd, er der et rigt vildtliv med hjorte, fasaner, agerhøns, ænder, harer og ræve.   Derudover er to små marker på ialt 1.16 Ha med skov m.m. og adgang til åen.   Ejendommen er siden 1986 drevet efter miljøvenlige principper uden brug af kunstgødning og pesticider og med økologisk køkkenhave. Ejendommen, der har energimærke D er løbende renoveret fra 1974 og til 2019 opvarmes med en ny luft til vand varmepumpe suppleret med brændefyr, hvorfor varmeudgifterne er særdeles billige, idet der bruges træ fra egen skov, ligesom der gives nedslag i elafgifterne til varmepumpen.


  Ejendommen har egen vandforsyning med ny pumpe, hvilket giver besparelser på vandafgifter.


  På ejendommen etableres i november 2020  lynhurtigt fibernet med bredbåndsforbindelse. Derudover er der etableret hjemmelader til elbil.


  Stuehuset og udhusene fremstår i særdeles god stand og kan indrettes efter behov til liberale erhverv, internethandel, alle former dyr, værksted og hobbyrum. På ejendommen er der stalde til heste, får ,kreaturer, dådyr, høns m.m.Husk hvad sangeren Allan Olsen fra Frederikshavn siger.Der er tre ting der bliver eftertraktet fremover-Fisk luft-Rent vand og Fred og Ro.Alt det finder du her.


 

Se mere her hos Home Frederikshavn-herunder få en salgsopstilling.