Havet sletter ikke alle spor.

Anmeldelser af bogen Havet sletter ikke alle spor.


Om bogen.

 

  Denne nøgleroman, hvor alle personer og skibe er fiktive, har til formål at belyse, utilslørede sandheden om vores misrøgtede olieforureningsberedskab, og belyse hvor galt det kan gå, når politikere og myndigheder som bl.a. forsvaret, trods gentagne advarsler og rapporter, vælger som Nelson ved slaget på reden, at sætte kikkerten for det blinde øje, og samtidig ikke forstår Murphys lov nr. 7, der siger:

”Når ting bliver overladt til sig selv, vil de gå fra at være dårlige til virkelige dårlige”.

  Jeg tænker meget på havet, både når jeg er der, og når jeg er på land. Særligt på hvor sårbart dette område er, og hvordan vi behandler det, samt om hvor lidt vores unge uvidende politikere gør for, at forebygge kommende olieforureningsskader på vores hav og kyster. Læs mere hvor galt det står til, i bogen Havet sletter ikke alle spor!

 Læser anmeldelser.

Michael Madsen:


  Jeg har været ansat i Søværnet i 33 år, de sidste 18 på Søværnets Miljøskibe. Har været med i fire olieforureninger, hvoraf de tre mest kendte er Kadetrenden marts 2001, ”Prestige” i november 2002 og ”Fu Shan Hai” i 2003.

Så på den baggrund er bogen ’Havet sletter ikke alle spor’ en bog, som jeg har ventet på med spænding.

  Lad mig starte med at sige, at den lever fuldt op til mine forventninger. De første sider starter med fakta og baggrundsviden, som er svære at komme uden om, og som skal læses. Derefter starter den fiktive historie, som er så tæt på den virkelige verden, at det må give stof til eftertanke i de forskellige partier, som gang på gang har valgt ikke at gøre noget effektivt ved det danske havmiljø, miljøskibene og personellet om bord.

Mange vil så nok mene, at forfatteren er gået ”all in” med historien, men skal man ikke også det? Murphys lov er ganske rammende.

”Alt der kan gå galt, vil gå galt” og ikke mindst ” Når ting bliver overladt til sig selv, vil de gå fra at være dårlige til virkelig dårlige”


Søren Boesen(Pens. tankskibskaptajn m. erfaring fra STS operationer m.m.):


  Jeg var så heldig at få din bog( signeret ) af min miljøbeviste datter i fødselsdagsgave.

  Jeg er imponeret. Den er du sluppet vældig godt om ved. Jeg læste med stor fornøjelse. Tillykke.

  Jeg tror ikke at der sidder nogen enkeltpersoner i Danmark med mere viden på området end den du har udtrykt her.


B.Madsen (erfaring med havmiljø fra marinehjemmeværnet):


  Jeg har modtaget din bog - OG LÆST DEN. Den BØR give debat - også hos folk, som befinder sig "på de tykke tæpper" og er mere vant til lancier end at tage beslutninger. Den giver at godt billede af, hvad der sker, når det sker - og det gør det.


Michael Madsen( erfaring fra Søværnets miljøskibe):


  Så har jeg din bog, det tog lidt længere tid end planlagt. Bogen er godt skrevet. Jeg er glad for de Info og fakta som du starter ud med, det gør at menig mand og har en chance for at forstå problemet i det danske havmiljø beredskab. Jeg er især glad for at historien er fiktion, men dog rigtigt tæt på den virkelighed som vi kan komme ud i. Spændende læsning.


Om det manglende miljøberedskab i Skagen.  1. juni 2009 - kl. 9:06 - af Læser indlæg i "Ordet er frit"

 

Miljøberedskabet ud for Frederikshavn og rundt Skagen har haft en stenet gang på jord. Og nu her hvor vi havde regnet med at området fik tildelt de lovede miljøfartøjer, kommer der igen en sten i vejen.


 

Allerede nu ligger det klart, at der i forbindelse med omskiftningen opstår et slip på ca. 4 måneder før beredskabet igen er på plads. Altså 4 måneder hvor der ikke er et eneste lokalt miljøfartøj placeret i det Nordjyske.

 

Kunne man forestille sig en by på 60.000 indbyggere, eller en lufthavn være uden brandberedskab eller slukningskøretøjer i 4 måneder?

 

Skagen passeres hvert år af lidt under 100.000 skibe, hvor kendsgerningerne med al tydelighed har vist, at trods moderne navigationsmidler tumler skibene stadig ind i Grenen og kolliderer med hinanden. STS Operationerne (skib til skib omladninger) finder stadig sted ud for Frederikshavn. I størrelsesorden op til 300.000 tons olie ad gangen.

 

Såfremt der ikke indsættes det fornødne beredskab, kontinuerligt, spiller vi hasard med miljøet og ikke mindst med vore 120 km lange hvide strande, hvorpå hele vores turisterhverv hviler.

 

Vi er en arbejdsgruppe i det Nordjyske, skibsfører Søren Boesen Skagen, tidligere orlogskaptajn Kurt Christoffersen Frederikshavn og undertegnede, der igennem flere år har banket og hamret på alle døre, for at skabe lydhørhed og forståelse for et permanent miljø beredskab. Vi har til stadig-hed via MF Bjarne Laustsen været i kontakt med Forsvarsministeren.

 

Bjarne Laustsen afventer i øjeblikket svar på en række spørgsmål der er stillet til Ministeren om sagen. Helt tilbage til da Forsvarsministeren hed Svend Aage Jensby, havde Frederikshavn Kommune samråd med Ministeren, hvor vi bad ham tage affære. Vi har holdt møder med Søfartsstyrelsen, SOK og en række interesse organisationer, der nok er lydhøre, men der sker ikke noget.

 

Jeg håber virkelig Forsvarsministeren denne gang kommer med positive svar.

 

Opgaven skal løses inden sommerferien.

 

Med venlig hilsen

Jens Hedegaard

Øksnebjergvej 18

9900 frederikshavn

 

 Nb. Dette blev skrevet i 2009. Vi spiller stadig hasard med havmiljøet her i 2022. Vi sejler stadig rundt med utilsvarende miljøskibe, og  man ikke forstået, at nye skibe til et sådant formål skal, som i vore nabolande, være specielt designet til denne opgave.