Fysiske bøger

En ny nøgleroman og opslagsværk over Øge, kæle og tilnavne i Søværnet med de morsomme historier bag øgenavnene.

Da forfatteren i efterkrigsårene voksede op i Skagen havde stort set alle et øgenavn, og da han efter navigations-uddannelse blev shanghajet til Søværnet, var det samme tilfældet her. Og da særlig, de festlige historierne bag øge-kæle- og tilnavnene, altid har fascineret ham, begyndte han i 2016 på to bøger, Øgenavne i Søværnet og Øgenavne i Skagen. Den første bog Øgenavne i Søværnet udgives nu og den anden ultimo 2018.

I Søværnet, Søetaten, Flåden, Marinen, Den Kongelige Marine har man givet personer øgenavne, som denne bog omhandler siden Søværnets oprettelse den 10. august 1510. Man gav øgenavne til personer skibe, titler og tjenesteder m.m. Udover øgenavne havde man også i Søværnet tilnavne, som foruden skibsnummer blev brugt af befalingsmænd overfor menige gaster. Det kunne være navnet på den by, vedkommende kom fra, f.eks. Hvide Sande, eller dennes profession, f.eks. fisker.

Læs mere - herunder anmelselser.

Stå aldrig til søs! af Kurt Lundholm, er nummer tre i  Søridder serien der efterfølger Søridderne og Cirkus Marinen. Den kan læses selvstændigt eller i forbindelse med de to første bøger i serien. Nøgleromanerne er opbygget omkring kendte skibe, tjenesteder i  de tre værn, marinehjemmeværnet, havne og myndigheder.

Stå aldrig til søs dækker over perioden 1979 til 2006 hvor Benny arbejde sammen med de tre værn, marinehjemmeværnet og civile og offentlige myndigheder i havnene i Danmark og udlandet.

Den omhandler morsomme historier om farverige personer i en periode hvor den kolde krig blev varmet op til situationen i dag med andre kendte trusler og opgaver. Forfatteren har igen valgt at komme tæt på nogle af de ufortalte historier i de tre værn med udgangspunkt i admiralens vise der blandt andet siger:" Stå aldrig til søs! Lad de andre stå- I får stribevis af kors og bånd og stjerner på!

 

Læs mere - herunder anmeldelser.

Cirkus Marinen af Kurt Lundholm, er nummer to i en triologi, der efterfølger romanen Søridderne. Den kan læses selvstændigt eller i forbindelse med den første bog i serien. Nøgleromanerne er opbygget omkring kendte skibe og    tjenesteder i søværnet og marinehjemmeværnet.     

Cirkus Marinen dækker perioden fra 1966 til 1979 hvor søofficeren Benny under den  kolde krig oplever de mange farverige personer i søværnet og marinehjemmeværnet i den ene spændende tjeneste efter den anden. Den omhandler mange morsomme historier fra en tid med store forandringer, hvor søværnet  langsomt blev bygget op til en moderne flåde. Forfatteren har i bogen valgt at komme tæt på nogle af de ufortalte historier der i søværnet  gik som kabysrygter eller vandrehistorier. Noget, der kan falde de få sarte officerer uden humoristisk sans, for brystet. Til dem, er der kun at sige: "You shouldn't have joined the navy if you can't take a joke"   

 

Læs mere - herunder anmeldelser.

Søridderne er en roman om drengen Bennys liv til søs i fiskeflåden, handelsflåden og Søværnet fra fiskerdreng til søofficer. Bogen er bygget op omkring skibe og tjenesteder som forfatteren har gjort tjeneste i, og ved. Den kommer rundt i hele verden samt herhjemme i byer som Skagen, Frederikshavn, Fredericia,Aalborg, Århus,København,Køge,Rønne, Esbjerg,Hirtshals, Havneby på Rømø, Svenborg m.fl.

Bogen omhandler mange farverige personer som desværre ikke findes mere i vores alt for korrekte samfund.

Den omhandler også en periode i Søværnet, hvor chefer var chefer, og ikke, som det senere i stigende grad  blev tilfældet, blev ført som marinonetter af politikere og fagforeningsbosser. Noget der ofte fik dem til at følge admiralens vise:

" Da mine egne tanker var så få og små, så endte jeg med kors og bånd og stjerne på".Læs mere - herunder anmeldelser.

Løgn og manipulation i Forsvarskommandoen er ikke nogen ny foreteelse, idet

man allerede i 1980´erne havde et motto der var Stalin værdigt, nemlig:

 

"Vi begår aldrig fejl. og skulle vi undtagelsesvis gøre det.indrømmer vi det aldrig"

 

"Mytteriet" omhandler løgn og manipulation hos flådens chefer omkring et tabulagt emne som sikkerhed til søs, alkoholisme, og en situation der på grund af en inkompetent eskadrechef, nemt kunne have udviklet sig til mytteri i et af flådens skibe i det stormombruste Nord Atlanten. Dette blev afværget af en dygtig besætning som i tre måneder måtte kæmpe med en alkoholiseret skibschef og en eskadreledelse der satte principper, normer og traditioner over sikkerhed til søs og hjælp til en alkoholiseret skibschef.

Den kultur ser desværre ikke ud til at have ændret sig!


Læs mere - herunder anmeldelser.

 Skagens øge-kæle og tilnavne er ofte nævnt sporadisk i den omfattende litteratur der er skrevet om Skagen, men ingen har mig bekendt forsøgt at samle noget med bagrundende for disse navnes oprindelse, samt de ofte morsomme historierne der lå bag. 

  Alle personer i bogen eksisterer eller har eksisteret, men forfatteren har af respekt for personerne og lovgivningen i denne nøgleroman og opslagsværk, valgt kun omtale øge, kæle eller tilnavnet, titlerne og historierne bag navnet, -enkelte steder krydret med egne oplevelser, historier fra mine udgivne bøger og genfortalte historier.

  Disse øge-, kæle-, og tilnavne skal ses med et glimt i øjet, og de fleste, der fik dem tildelt, opfattede dem da for det meste også sådan, blandt andet fordi humor i Skagen-særlig på havnen, altid har været udpræget.

  Materialet til bogen er indsamlet med hjælp af Skagen Lokalhistoriske Forening, mange hundrede facebook brugere med tilknytning til Skagen, og en masse dejlige menneskers henvendelser, for hvem det var vigtigt, at dette stykke af Skagens kulturhistorie ikke gik tabt.


Læs mere - herunder anmeldelser.En krønike om spritsmugleriets kulturhistorie i Nordjylland, som dengang var en folkesport og vendelboernes, vej til ros, magt og lettjente penge i forbudstiden.

  Vendsyssel er siden 1800 tallet blevet kaldt området Nord for lov og ret, men titlen som Nordens største smuglerrede fik vi først i 1926 i en stort opsat artikel, der under titlen Smuglerliv i Norden, udnævner Frederikshavn til nordens største smuglerrede.

   Bogen er inspireret af virkelige hændelser omtalt i datidens aviser m.m. og omhandler spritsmuglerne til søs, og deres bagmænd og medhjælpere på land, der i perioden 1918 til 1960, fra Frederikshavn, Sæby, Skagen og Læsø smuglede sprit til det tørstende folk i Danmark, Sverige, og ikke mindst Norge, hvor tørsten var stor.

  Titlen stammer fra en stort opsat artikel i 1926, der under titlen Smuglerliv i Norden, udnævner Frederikshavn til nordens største smuglerreder. Bogen er en krønike om spritsmuglerne til søs, og deres bagmænd og medhjælpere på land, der i perioden 1918 til 1960 smuglede sprit til det tørstende folk i Danmark, Sverige, og ikke mindst Norge, hvor tørsten var stor.    

  I bogen nævnes også, den kendte spritsmugler Ernst Bremer med nye historier, fortalt af nordiske journalister, forfattere og myndighedspersoner. Bogen sætter fokus på den hykleriske holdning i Danmark, der i perioden 1918-1960érne kom til udtryk når man nævnte spritsmugling i forbudstiden. Her ville ingen vedkende, at de i forbudstiden havde tjent styrtende med penge på denne beskæftigelse.


Læs mere - herunder anmeldelser.

Klik på billedet med Flesknes og se videoen som  omtaler den Norske Marines største smuglersag. Årsagen til at det sorte gæng blev sat ind og nye detaljer fra de nogle af de involvede finder du i bøgerne Cirkus Marinen og den ovenforviste bog. Nyd denne video.

Richard banden omhandler en periode i Skagen ved afslutningen, og kort efter 2.verdenskrig , hvor det ikke var en videnskab at få, og opdrage børn, og hvor børnehaver, ungdomskonsulenter, mentor, curling børn, dampbørn, utilpasede unge og besættere m.m. var ukendte begreber -nemlig i peroden da bedstefar var dreng.

Her var de unge ofte overladt til sig selv og deres fantasi og kreativitet med hensyn til at få tiden til at gå indtil mor og/eller far kom hjem fra arbejde.

Her kunne de lege og udleve deres drømme og fantasier uden overvågning af pædagoger og forældre. Det gjorde dem til hele mennesker der ikke senere i livet havde behov for kanindræberkurser og lignende.

Som oftest gik moderen dengang hjemme og forestod den strenge opdragelse medens faderen var på havet som fisker.Læs mere - herunder anmeldelser.

Denne nøgleroman, hvor alle personer og skibe er fiktive, har til formål at belyse, utilslørede sandheden om vores  misrøgtede olieforureningsberedskab, og belyse hvor galt det kan gå, når politikere og myndigheder som bl.a. forsvaret, trods gentagne advarsler og rapporter, vælger som Nelson ved slaget på reden, at sætte kikkerten for det blinde øje, og samtidig ikke forstår Murphys lov nr. 7, der siger:

”Når ting bliver overladt til sig selv, vil de gå fra at være dårlige til virkelig dårlige”.

Opgaven var klart formuleret:                                                                                               

"at udbygge/vedligeholde bekæmpelsesmateriellet til/på et effektivitetsniveau, hvor beredskabet vil kunne imødegå middelstore olieudslip (i størrelsesordenen 10.000 tons) i danske og tilstødende farvande samt farvandet ved Grønland med en rimelig mulighed for i væsentlig grad at begrænse skaderne på det omgivende miljø og med en rimelig mulighed for i væsentlig grad at nedbringe de omkostninger, der måtte blive nødvendige for at bringe miljøet tilbage til sin oprindelige tilstand.Læs mere - herunder anmeldelser.


Brugte maritime bøger der er som nye.              

*Flåden gennem 450 år   

*Søværnet under den kolde krig

*Mellem kyst og krig 

*Sænk skibene

*Østersøflåden fra Peter 1 til i dag (På russisk)                                                                  


Pris kr. 299,95    Køb bogen


Fakta om bogen:

Type: Paperback med farvebilleder

ISBN nr.978-87-992085-8-6

Udgivet: 29-august 2013

Udgave: 1.Udgave

Sider: 432

Pris kr. 195,-     Køb bogen


Fakta om bogen:

Type: Paperback

ISBN nr.978-87-992085-4-8

Udgivet: Maj 2012

Udgave: 1.Udgave

Sider: 392

Pris kr. 195,-     Køb bogen


Fakta om bogen:

Type: Paperback

ISBN nr.978-87-992085-3-1

Udgivet: 12.maj 2011

Udgave: 1.Udgave

Sider: 332

Pris kr. 295,-     Køb bogen


Fakta om bogen:

Type: Paperback

ISBN nr.978-87-992085-0-0

Udgivet: Maj 2007

Udgave: 1.Udgave

Sider: 332